top of page

Tělesné mapy emocí


V roce 2013 zveřejnili finští vědci výsledky zajímavého výzkumu, ve kterém se snažili zodpovědět otázku, zda je tělesné prožívání emocí univerzální, a případně zachytit, kde přesně jednotlivé emoce v těle cítíme.

Výzkumu se zúčastnilo celkem 701 lidí z Finska a Tchajwanu jako reprezentanti vzdálených kulturních okruhů.

Účastníci byli vystaveni různým emočním podnětům a zároveň měli do prostých siluet lidského těla zaznamenat, kde cítí, že aktivita v těle roste nebo naopak klesá.

Získané výsledky vykazovaly značnou shodu a víceméně potvrdily předpoklady o společném tělesném základu různých emočních prožitků. A daly také vzniknout prvním tělovým mapám emocí. Sami si můžete ověřit, jestli sedí a výzkumníci se přece jenom nesekli. Podle obrázku si můžete jednotlivé emoce projít a vyzkoušet zda rezonujete v podobném rozvržení.

Na první intuitivní pohled se zdá, že docela sedí.

Např. štěstí a lásku mapa ukazuje jako aktivitu po celém těle a žlutooranžové tóny navozují pocit tepla a spokojenosti. Přesně tak o nich často mluvíme - jak nás láska nebo štěstí naplňuje, nabuzuje, oživuje. V podobném duchu usilují i somatické psychoterapie o rozproudění vitality v celém těle.

Deprese naopak odhaluje radikální snížení energie a prožívání, úplné energetické podchlazení, stažení života. Tak ji vlastně chápe i současná psychologická teorie a praxe. Zajímavé je i srovnání se smutkem, který vykazuje podobné snížení živosti, ale v daleko menší míře. Navíc rudá centra na hrudi, v krku a oblasti očí poukazují na možná skrytý, ale intenzivní prožitek žalu, který deprese otupuje a rozpouští, i když za cenu ztráty vitality jako takové.

Úzkost zase vypadá jako stažení energie z periferie do centra těla. Zrovna tak ji často prožíváme, jako slabost v rukou a nohou, a naopak zvýšený tlak, nabití na hrudi, v břiše, hlavě.

Hněv zase vypadá jako velké nabití horní části těla, zejména hrudníku, hlay a rukou. Mapa ukazuje velkou intenzitu emoce a připravenost k akci, se kterou hněv skutečně primárně souvisí.

Ale posuďte a zkoumejte sami;)

Více najdete zde:

http://www.businessinsider.com/body-maps-show-of-emotions-2013-12 http://www.pnas.org/content/111/2/646.abstract


bottom of page