Mgr.Naďa Soukupová

psycholožka

O MĚ

Narodila jsem se roku 1978 v Praze.

Po gymnáziu jsem na Univerzitě Karlově vystudovala nejprve humanitní vědy, a pak jednooborovou psychologii se specializací na klinickou a sociální psychologii.

Absolvovala jsem výcvik v biosyntetické psychoterapii a neocenitelné zkušenosti mi dal také dlouhodobý kurz systemického přístupu Petra Parmy. Průběžně navštěvuji různé semináře a workshopy (např. hypnóza, práce se sny, satiterapie ad.)

Mé osobní a profesionální postoje formovaly i čtyři cesty do Indie, které mi dovolily hlouběji se seznámit s teorií a praxí východní moudrosti a pozvolna ji integrovat do svého života.

Pracovně jsem ještě při studiu začínala jako ošetřovatelka a ergoterapeutka u vážně nemocných a seniorů. Později jsem pracovala v personální agentuře jako specialista náboru a diagnostiky.

Po studiu mi vynikající vstup do praxe daly tři roky, které jsem strávila jako psycholožka Pankrácké věznice. Byl to pro mě životní zážitek po stránce pracovní i osobní. Nesmírně intenzivní byla terapeutická práce, která mi umožnila být svědkem nečekaně hlubokých a velmi inspirujících osobních proměn. Zrovna tak poradenství a krizové intervence, uskutečňované pod tlakem potřeby okamžitého účinku, a zpravidla s lidmi v extrémní životní situaci bez jediného záchytného bodu. V neposlední řadě bylo darem i množství psychodiagnostiky těch nejrozmanitějších osobností

Dnes pracuji jako psycholožka v Intervenčním centru CSSP. Věnuji se zde ženám a mužům ohroženým domácím násilím, kterým pomáhám obnovit jejich vnitřní sílu, najít cestu ze složité životní situace a vyrovnat se s následky prožitých traumat. Věnuji se ale i lidem se sklony ke konfliktům a násilí v blízkých vztazích, se kterými pracujeme na pochopení nepřijatelnosti jejich chování, budování sebevlády a hledání smysluplnější životní cesty.

O pátcích se věnuji soukromé praxi.

Jako terapeutka dobrovolnicky spolupracuji také se Sociální klinikou Českého institutu biosyntézy.

Žiji s manželem a synem. Společnost nám dělá pes, dvě kočky a akvárium plné rybek :) Těší mě kreslení, zpívání, psaní, zahradničení, procházky přírodou a amatérské focení jejích krás.

R E S U M É

Vzdělání

2011      Psychologie, Filozofická fakulta, UK Praha

2003     Obecná antropologie, Fakulta humanitních studií, UK Praha

2000     Základy humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, UK Praha

Výcviky

Výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT, 2018 - dosud)

Základní a supervizní výcvik v biosyntetické psychoterapii (ČIB, 2008 - 2012)

Systemický přístup v aplikované psychologii (ISS, P. Parma, 2007 - 2015)

 

Odborné kurzy

Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo (ČAPZT, Richard Hoffmann, 2017)

Hypnóza (PL Kroměříž, Stanislav Kratochvíl, 2016)

Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo I. (ČAPZT, Liane Zink, 2016)

Skupinová práce s pachately násilí (Persefona,Marius Rakil, Barbora Jakobsen, 2015)

Od osamělosti ke kontaktu (ČIB, Gil Arad, 2014)

Dreamworks (ČIB, Gabrielle Hoppe, 2013)

Úvod do procesorientované psychoterapie (IPOP Slovensko, B. Trimajová, 2007)

Rogersovský přístup v psychoterapii (UK FF, Vendula Junková, 2007)

Psychoanalýza v praxi (UK FF, M. Mahler, 2007)

Autoregulační techniky a hypnóza I. a II. (UK FF, Petr Živný, 2005 a 2007)

Úvod od psychoterapie orientované na tělo (UK FF, Radvan Bahbouch, Richard Hoffmann, 2006)

Úvod do gestalt terapie (UK FF, Zdena Fišerová, 2006)

Úvod od satiterapie (Ateliér Satiterapie, Karel Hájek, 2005)

Focusing (Fokus Praha a Ateliér Satiterapie, R. Karpíšek, 2005)

 

Praxe

 

2015  - dosud       Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

2014  - dosud       Soukromá praxe

2012  - 2014          Vazební věznice Praha-Pankrác, oddělení vazby a trestu

2011  - 2013           Psychoterapie Anděl, soukromá psychologická ambulance

2006 - 2009          Perspektiva Praha, personální agentura

2003 - 2005           Agentura domácí péče Hewer

2000 - 2003          Gerontopsychiatrické sanatorim Topas

 

Publikační činnost

Soukupová N. (2018). Program Viola. Domácí násilí v praxi intervenčního centra. Praha: CSSP.

Soukupová N. (2018). Ženy, které ubližují svým blízkým. Domácí násilí v praxi intervenčního centra. Praha: CSSP.

Soukupová N., Šuk O. (2016). Terapeutická práce s osobami dopouštějícími se násilí. - Mlčení bolí. Postřehy z desetileté praxe Intervenčních center. Praha: Asociace pracovníků intervenčních center..

Soukupová N. (2012). Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Další odborné aktivity

Asistence v supervizní části výcviku v biosyntéze (2016-2017).

Knebortová J., Soukupová N.: Využití tělesných typů dle Kelemana při práci se seniory. IX. konference pro fyzioterapeuty

a ergoterapeuty, Gerontologické dny Ostrava, 15. 10. 2015.

Knebortová J., Soukupová N.: Formativní vliv emoce na tělo. IV. konference Fyzioterapie bez hranic Rehaspring Centra, Čelákovice, 2. 10. 2015.