top of page

O MNĚ

Narodila jsem se roku 1978 v Praze.

Po gymnáziu jsem na Univerzitě Karlově vystudovala nejprve humanitní vědy, a pak jednooborovou psychologii se specializací na klinickou a sociální psychologii.

Absolvovala jsem výcvik v biosyntetické psychoterapii, ukončuji výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Průběžně navštěvuji další odborné kurzy a workshopy (např. terapie traumatu u dětí a dospělých, práce se sny, EmotionAid ad.). Zvlášť významné zkušenosti mi dal dlouhodobý seminář systemického přístupu Petra Parmy.

Při studiu jsem začínala jako ošetřovatelka a domácí asistentka u vážně nemocných a seniorů. Později jsem pracovala v personální agentuře jako specialistka náboru a diagnostiky.

Po studiu jsem nastoupila jako psycholožka do Pankrácká věznice. Byl to pro mě životní zážitek po stránce pracovní i osobní. Nesmírně intenzivní byla terapeutická práce, která mi umožnila být svědkem nečekaně hlubokých osobních proměn, a krizové intervence s lidmi v extrémní životní situaci, často bez jediného záchytného bodu. Skvělou zkušeností bylo i množství psychodiagnostiky těch nejrozmanitějších osobností.

V dalších letech jsem pracovala v Intervenčním centru Centra sociálních služeb Praha. Věnovala jsem se zde ženám a mužům ohroženým domácím násilím, kterým jsem pomáhala najít cestu ze složité životní situace a vyrovnat se s následky prožitých traumat, i lidem se sklony ke konfliktům a násilí, se kterými jsme pracovali na pochopení nepřijatelnosti jejich chování, rozvoji sebeovládání a hledání smysluplnější životní cesty.

V současnosti se věnuji soukromé praxi. 

Mé osobní a profesionální postoje formovaly i čtyři cesty do Indie, které mi dovolily hlouběji se seznámit s teorií a praxí východní moudrosti a pozvolna ji integrovat do svého života.

Žiji s manželem a synem. Společnost nám dělá pes, dvě kočky a akvárium plné rybek :) Těší mě kreslení, zpívání, psaní, zahradničení, procházky přírodou a amatérské focení jejích krás.

R E S U M É

Vzdělání

2011      Psychologie, Filozofická fakulta, UK Praha

2003     Obecná antropologie, Fakulta humanitních studií, UK Praha

2000     Základy humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, UK Praha

Výcviky

Výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo, 2017 - dosud)

Výcvik v biosyntetické psychoterapii (Český institut biosyntézy, 2008 - 2012)

 

Odborné kurzy

Práce se sny v kontextu bodypsychoterapie (Liane Zink, Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo, 2024)

Psychedelické minimum (Beyond Psychedelics, Rita Kočárová, Rick Doblin ad., 2023)

Biosyntéza v kontextu práce s dětmi (Český institut biosyntézy, Tati Neves, Martin Hofman, 2023)

Nový pohled na biosyntézu (Český institut biosyntézy, Tati Neves, 2022)

Teorie a nástroje pro bezpečnou terapii traumatu (Sdružení pěstounských rodin, Babette Rotschild, 2021)

EmotionAid (International Trauma Healing Institute, Cathy Lawi, 2021)

Prevence a terapie traumatu u dětí (Somatic experiencing ČR, Maggie Kline, 2021)

Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo, Richard Hoffmann, 2017)

Systemická práce s rodinou (Hermes, Petra Meisnerová, 2017)

Hypnóza (Psychiatrická léčebna Kroměříž, Stanislav Kratochvíl, 2016)

Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo I. (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo, Liane Zink, 2016)

Skupinová práce s pachateli násilí (Persefona, Marius Rakil, Barbora Jakobsen, 2015)

Od osamělosti ke kontaktu (Český institut biosyntézy, Gil Arad, 2014)

Dreamworks (Český institut biosyntézy, Gabrielle Hoppe, 2013)

Systemický přístup v aplikované psychologii (Institut systemických studií, Petr Parma, 2007 - 2015)

Úvod do procesorientované psychoterapie (Institut proces-orientované psychoterapie Slovensko, Brigita Trimajová, 2007)

Rogersovský přístup v psychoterapii (UK FF, Vendula Junková, 2007)

Psychoanalýza v praxi (UK FF, M. Mahler, 2007)

Autoregulační techniky a hypnóza I. a II. (UK FF, Petr Živný, 2005 a 2007)

Úvod od psychoterapie orientované na tělo (UK FF, Radvan Bahbouch, Richard Hoffmann, 2006)

Úvod do gestalt terapie (UK FF, Zdena Fišerová, 2006)

Úvod od satiterapie (Ateliér Satiterapie, Karel Hájek, 2005)

Focusing (Fokus Praha a Ateliér Satiterapie, R. Karpíšek, 2005)

 

Praxe

2011  - dosud       soukromá praxe

2018 - 2021           rodičovská dovolená

2015  - 2018          Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

2012  - 2014          Vazební věznice Praha-Pankrác, oddělení vazby a trestu

2006 - 2009         Perspektiva Praha, personální agentura

2003 - 2005          Agentura domácí péče Hewer

2000 - 2003          Gerontopsychiatrické sanatorim Topas

 

Publikační činnost

Soukupová N. (2018). Program Viola. Domácí násilí v praxi intervenčního centra. Praha: CSSP.

Soukupová N. (2018). Ženy, které ubližují svým blízkým. Domácí násilí v praxi intervenčního centra. Praha: CSSP.

Soukupová N., Šuk O. (2016). Terapeutická práce s osobami dopouštějícími se násilí. - Mlčení bolí. Postřehy z desetileté praxe Intervenčních center. Praha: Asociace pracovníků intervenčních center.

Soukupová N. (2012). Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Další odborné aktivity

Asistence v supervizní části výcviku v biosyntéze (2016-2017).

Knebortová J., Soukupová N.: Využití tělesných typů dle Kelemana při práci se seniory. IX. konference pro fyzioterapeuty

a ergoterapeuty, Gerontologické dny Ostrava, 15. 10. 2015.

Knebortová J., Soukupová N.: Formativní vliv emoce na tělo. IV. konference Fyzioterapie bez hranic Rehaspring Centra, Čelákovice, 2. 10. 2015.

Členství

Českomoravská psychologická společnost

Česká asociace pro psychoterapii

Český institut biosyntézy

Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo

bottom of page