Mgr.Naďa Soukupová

psycholožka

O MĚ

Narodila jsem se roku 1978 v Praze.

Po gymnáziu jsem na Univerzitě Karlově vystudovala nejprve humanitní vědy, a pak jednooborovou psychologii se specializací na klinickou a sociální psychologii.

Absolvovala jsem výcvik v biosyntetické psychoterapii. Aktuálně se účastním výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Průběžně navštěvuji další odborné kurzy a workshopy (např. hypnóza, práce se sny, terapie traumatu ad.). Zvlášť významné zkušenosti mi dal dlouhodobý seminář systemického přístupu Petra Parmy.

Mé osobní a profesionální postoje formovaly i čtyři cesty do Indie, které mi dovolily hlouběji se seznámit s teorií a praxí východní moudrosti a pozvolna ji integrovat do svého života.

Pracovně jsem ještě při studiu začínala jako ošetřovatelka a ergoterapeutka u vážně nemocných a seniorů. Později jsem pracovala v personální agentuře jako specialistka náboru a diagnostiky.

Po studiu mi daly vynikající vstup do praxe tři roky, které jsem strávila jako psycholožka Pankrácké věznice. Byl to pro mě životní zážitek po stránce pracovní i osobní. Nesmírně intenzivní byla terapeutická práce, která mi umožnila být svědkem nečekaně hlubokých a velmi inspirujících osobních proměn. Zrovna tak poradenství a krizové intervence, uskutečňované pod tlakem potřeby okamžitého účinku, a zpravidla s lidmi v extrémní životní situaci bez jediného záchytného bodu. V neposlední řadě bylo darem i množství psychodiagnostiky těch nejrozmanitějších osobností

Poté jsem na další tři roky zakotvila v Intervenčním centru Centra sociálních služeb Praha. Věnovala jsem se zde ženám a mužům ohroženým domácím násilím, kterým jsem pomáhala obnovit jejich vnitřní sílu, najít cestu ze složité životní situace a vyrovnat se s následky prožitých traumat. Věnovala jsem se ale i lidem se sklony ke konfliktům a násilí v blízkých vztazích, se kterými jsme pracovali na pochopení nepřijatelnosti jejich chování, budování sebevlády a hledání smysluplnější životní cesty.

Od roku 2011 se věnuji soukromé psychologické praxi.

Aktuálně jsem na mateřské dovolené a částečně v soukromé praxi.

Žiji s manželem a synem. Společnost nám dělá pes, dvě kočky a akvárium plné rybek :) Těší mě kreslení, zpívání, psaní, zahradničení, procházky přírodou a amatérské focení jejích krás.

R E S U M É

Vzdělání

2011      Psychologie, Filozofická fakulta, UK Praha

2003     Obecná antropologie, Fakulta humanitních studií, UK Praha

2000     Základy humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, UK Praha

Výcviky

Výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo, 2018 - dosud)

Základní a supervizní výcvik v biosyntetické psychoterapii (Český institut biosyntézy, 2008 - 2012)

 

Odborné kurzy

Nový pohled na biosyntézu (Český institut biosyntézy, Tati Neves, 2022)

Psychofyziologie a terapie traumatu (Sdružení pěstounských rodin, Babette Rotschild, 2021)

EmotionAid (International Trauma Healing Institute, Cathy Lawi, 2021)

Prevence a terapie traumatu u dětí (Somatic experiencing ČR, Maggie Kline, 2021)

Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo, Richard Hoffmann, 2017)

Hypnóza (Psychiatrická léčebna Kroměříž, Stanislav Kratochvíl, 2016)

Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo I. (ČAPZT, Liane Zink, 2016)

Skupinová práce s pachately násilí (Persefona, Marius Rakil, Barbora Jakobsen, 2015)

Od osamělosti ke kontaktu (Český institut biosyntézy, Gil Arad, 2014)

Dreamworks (ČIB, Gabrielle Hoppe, 2013)

Systemický přístup v aplikované psychologii (Institut systemických studií, Petr Parma, 2007 - 2015)

Úvod do procesorientované psychoterapie (IPOP Slovensko, Brigita Trimajová, 2007)

Rogersovský přístup v psychoterapii (UK FF, Vendula Junková, 2007)

Psychoanalýza v praxi (UK FF, M. Mahler, 2007)

Autoregulační techniky a hypnóza I. a II. (UK FF, Petr Živný, 2005 a 2007)

Úvod od psychoterapie orientované na tělo (UK FF, Radvan Bahbouch, Richard Hoffmann, 2006)

Úvod do gestalt terapie (UK FF, Zdena Fišerová, 2006)

Úvod od satiterapie (Ateliér Satiterapie, Karel Hájek, 2005)

Focusing (Fokus Praha a Ateliér Satiterapie, R. Karpíšek, 2005)

 

Praxe

2011  - dosud        Soukromá praxe

2015  - 2022          Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

2012  - 2014          Vazební věznice Praha-Pankrác, oddělení vazby a trestu

2006 - 2009         Perspektiva Praha, personální agentura

2003 - 2005          Agentura domácí péče Hewer

2000 - 2003          Gerontopsychiatrické sanatorim Topas

 

Publikační činnost

Soukupová N. (2018). Program Viola. Domácí násilí v praxi intervenčního centra. Praha: CSSP.

Soukupová N. (2018). Ženy, které ubližují svým blízkým. Domácí násilí v praxi intervenčního centra. Praha: CSSP.

Soukupová N., Šuk O. (2016). Terapeutická práce s osobami dopouštějícími se násilí. - Mlčení bolí. Postřehy z desetileté praxe Intervenčních center. Praha: Asociace pracovníků intervenčních center.

Soukupová N. (2012). Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Další odborné aktivity

Asistence v supervizní části výcviku v biosyntéze (2016-2017).

Knebortová J., Soukupová N.: Využití tělesných typů dle Kelemana při práci se seniory. IX. konference pro fyzioterapeuty

a ergoterapeuty, Gerontologické dny Ostrava, 15. 10. 2015.

Knebortová J., Soukupová N.: Formativní vliv emoce na tělo. IV. konference Fyzioterapie bez hranic Rehaspring Centra, Čelákovice, 2. 10. 2015.

Členství

Česká asociace pro psychoterapii

Český institut biosyntézy

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok