top of page

KRIZOVÁ INTERVENCE, PORADENSTVÍ, TERAPIE 
50 min  -  1200 Kč

Jsem partnerem programu podpory, v rámci kterého mohou pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, České průmyslové zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda čerpat příspěvek na služby soukromého psychologa. 

 

VZP poskytuje příspěvek 500 Kč na sezení až do výše 10 sezení, celkem 5000 Kč (VZP), ČPZP poskytuje příspěvek 500 Kč na sezení až do výše 5 sezení, celkem 2500 Kč (ČPZP), ZPMVČR poskytuje 400 Kč na sezení až do výše 10 sezení, celkem 4000 Kč (ZPMVČR), ZPŠ poskytuje 500 Kč na 4 sezení, celkem 2000 Kč (ZPŠ).

Domluvené termíny jsou závazné pro obě strany a změnu či zrušení je třeba oznámit 24 hodin předem. 

Nejde-li o mimořádnou událost, a ke změně dojde na poslední chvíli, klient hradí celou částku za neuskutečněné sezení, terapeut je naopak povinen poskytnout následující setkání zdarma.

KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA OSOBNOSTI - 6000 Kč

Cena zahrnuje vlastní testování, vyhodnocení a interpretaci výsledků, závěrečnou konzultaci a písemné resumé. Při prvním setkání je třeba zaplatit zálohu ve výši 50% z celkové ceny, zbytek se hradí při závěrečné konzultaci.

bottom of page