Mgr.Naďa Soukupová

psycholožka

KRIZOVÁ INTERVENCE, PORADENSTVÍ, TERAPIE 

60 min  -  700 Kč

Domluvené termíny jsou závazné pro obě strany a změnu či zrušení je třeba oznámit 24 hodin předem. 

Nejde-li o mimořádnou událost, a ke změně dojde na poslední chvíli, klient hradí celou částku za neuskutečněné sezení, terapeut je naopak povinen poskytnout následující setkání zdarma.

PSYCHODIAGNOSTIKA  

3000 Kč

Cena zahrnuje přípravu testového souboru, vlastní testování, vyhodnocení výsledků a závěrečnou konzultaci. Při prvním setkání je třeba zaplatit zálohu ve výši 50% z celkové ceny, zbytek se hradí na závěrečné konzultaci.

V INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADECH JE MOŽNÉ DOHODNOUT SLEVU.