Mgr.Naďa Soukupová

psycholožka

KRIZOVÁ INTERVENCE, PORADENSTVÍ, TERAPIE 
50 min  -  1200 Kč

Domluvené termíny jsou závazné pro obě strany a změnu či zrušení je třeba oznámit 24 hodin předem. 

Nejde-li o mimořádnou událost, a ke změně dojde na poslední chvíli, klient hradí celou částku za neuskutečněné sezení, terapeut je naopak povinen poskytnout následující setkání zdarma.

KOMPLEXNÍ PSYCHODIAGNOSTIKA OSOBNOSTI 
6
000 Kč

Cena zahrnuje vlastní testování, vyhodnocení a interpretaci výsledků, dvouhodinovou konzultaci a písemné resumé. Při prvním setkání je třeba zaplatit zálohu ve výši 50% z celkové ceny, zbytek se hradí

při závěrečné konzultaci.

V INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADECH JE MOŽNÉ DOHODNOUT SLEVU.