top of page

TERAPIE

Terapie je cestou hlubšího osobního hledání a změny.

Může být úlevou a cestou k řešení, když:

 

  • čelíte dlouhodobější psychické nepohodě

  • trápí vás nedostatek energie, pocity prázdnoty či ztráty smyslu

  • chcete vyřešit opakující se životní témata

  • toužíte překonat zranění a obnovit svou sílu

  • hledáte pochopení svého příběhu či svou identitu 

Základem terapeutické práce je:

 

  • vytvoření bezpečného prostoru

  • respekt ke klientovi a jeho světu

  • empatický a akceptující přístup

  • konstruktivní dotazování

  • osobní autenticita terapeuta

Biosyntéza

Specificky vzato pracuji metodou biosyntézy, hlubinně a somaticky orientované psychoterapie. 

 

Hlubinné zaměření odkazuje na hledání osobních a vývojových souvislostí, cestu pod povrch a osvětlování zapomenutých koutů naší mysli. Prostředkem hledání je empatický a podněcující rozhovor. Jeho obsah a cíle jsou velmi rozmanité v závislosti na konkrétních potřebách a přáních klienta. Společné ale bývá zaměření na pochopení sebe sama, svého prožívání a chování, kořenů vlastní osobnosti a životního stylu. A také na obnovení své vnitřní síly, vystoupení z bludného kruhu zažitých vzorců a otevření nových cest. 

 

Somatické zaměření pak znamená, že biosyntéza staví na dynamickém propojení tělesných a psychických procesů a pracuje s konceptem životní energie a energetických blokád. Ty vznikají v průběhu života pod tlakem různých negativních okolností a způsobují celkově disharmonické fungování organismu. Biosyntéza usiluje o opětovnou integraci životních procesů v jeden celek. O pozvolné rozpouštění bloků, obnovení přirozené harmonie a celistvosti organismu, uvolněné proudění životní energie a osobní uskutečnění v kontextu smysluplných vztahů s druhými.

Terapeutická práce s tělem může nabývat mnoha různých konkrétních podob. S tělem lze pacovat čistě verbálně a symbolicky, kdy se nám stává cenným zdrojem informací i energie. Další možností jsou různé relaxační a energetizační techniky, drobná cvičení zaměřená na zkoumání tělesných prožitků a jejich propojování s psychickým, práce s dechem, imaginace, sebevyjádření kresbou, tancem, zpěvem. 

 

Výhodou biosyntetické práce s tělem je hlavně její jemnost. Zatímco ve svých počátcích somatické terapie cílily na explozivní uvolňování zablokované energie, biosyntéza postupuje velmi citlivě. Soustředí se zejména na zkoumání vlastního prožívání, kontaktování moudrosti těla a vnitřních zdrojů, aktivaci přirozených sebeúzdravných procesů a bezpečné rozpouštění bloků.

Systemický přístup

Hodně mě ovlivňuje také systemický přístup v podání Petra Parmy, který mě učí být pozorná ke všemu, co se děje a klást ve správnou chvíli správné otázky.

Práce se sny

Srdcovou záležitostí je pro mě práce se sny. Pomocí snů s námi komunikuje naše nevědomí, a mohou nám být vzácnými průvodci na cestě do našeho vlastního nitra. 

Ve snech se setkáváme s nejrůznějšími univerzálními symboly z lidské zkušenosti a historie, a zároveň je jejich řeč u každého zcela individuální a jedinečná.  

 

Obsahem snové práce může být analýza konkrétního snu nebo snů, ale širší učení, jak lépe rozumět svým snům, jejich sdělením i způsobu, jak s námi naše nevědomí komunikuje.

bottom of page