top of page

OSOBNOSTNÍ DIAGNOSTIKA

Psychologické testování má řada z nás spojené s nepříjemnými zážitky ze školy nebo z výběrových řízení, a mnoho lidí se ho obává. Často bohužel právem. V nepovolaných rukou se psychotesty stávají zbraní hromadného ničení. 

Přesto - při správném a citlivém použití jsou naopak neobyčejně cenným nástrojem osobního poznání a rozvoje. Dokáží totiž poodhalit individualitu a neopakovatelné zvláštnosti každého z nás. Jako takové nám mohou pomoci se v sobě zorientovat a uvidět se v nových úhlech a souvislostech. 

Zvlášť zajímavá může diagnostika být, když:

  • zvažujete své další směřování

  • bilancujete silné a slabé stránky

  • toužíte po sebepoznání

  • usilujete o osobní rozvoj 

Testování se zaměřuje na :

 

charakter emocionality

rozložení schopností, výkonový potenciál a bloky

vztahové a sociální vlastnosti a dovednosti

strukturu a dynamiku osobnosti jako celku

Průběh testování

Po síti či telefonicky si dohodneme základní zakázku. Specifikujeme, o co máte zájem, jaká je Vaše motivace a očekávání, a kam má testování směřovat. 

 

Následují dvě zhruba dvouhodinová setkání v rozestupu alespoň dvou týdnů, kdy se budeme věnovat Vaší osobní historii a administraci testů (dotazníky, kresba apod.).

 

Na závěrečném setkání si vysvětlíme výsledky a společně je prodiskutujeme.

Neprovádím klasickou normativní diagnostiku (řidičský, zbrojní průkaz apod.).

bottom of page