top of page

KRIZOVÁ INTERVENCE

Je bezpečnou  a osvědčenou oporou, když čelíte

 • akutnímu stresu

 • mimořádné události

 • nečekaným nebo nárazovým změnám

 • těžkému rozhodnutí

 • zkušenosti násilí či zneužití

 • živelné pohromě

 • vážné nemoci

 • ztrátě blízkého

Zaměřuje se na:

 • stabilizaci   

 • získání orientace v situaci 

 • identifikaci zdrojů 

 • uvolnění a zpracování emocí 

 • obnovení rovnováhy

Spolupráce je spíš krátkodobá, zkraje jsou setkání četnější, později se rozestupy prodlužují.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

table-4566563_1920.jpg

Zaměřuje se na konkrétní téma a důraz je kladen na vyřešení problému. Je ideální, když 

 • procházíte náročným životním obdobím

 • řešíte své další směřování

 • chcete pracovat na dílčích osobnostních změnách, např. sociálních dovednostech, zvládání stresu apod.

Jádrem je:

 • odborná zpětná vazba

 • vhled do situace v souvislostech

 • praktická práce se změnou v každodenním životě

Doba spolupráce je různá, může mít charakter několika setkání i dlouhodobého provázení.

TERAPIE

lotus-978659_1920.jpg

Je cestou hlubokého sebepochopení a vnitřní integrace, když

 • čelíte dlouhodobé psychické nepohodě

 • chcete změnit nefunkční životní vzorce

 • toužíte překonat stará zranění a obnovit svou sílu

 • hledáte pochopení svého příběhu a svou identitu 

Základem je:

 • vztah založený na důvěře

 • podněcující a empatický rozhovor

 • vnímavost, porozumění a akceptace

Spolupráce je dlouhodobější, aby bylo možné dosáhnout změn ve struktuře osobnosti.

BIOSYNTÉZA

Vycházím z přístupu biosyntézy, hlubinné bodypsychoterapie.

 

Hlubinné zaměření odkazuje na hledání vývojových kořenů naší osobnosti a životních vzorců. Specificky biosyntetické je zaměření nejen na těžké a traumatické chvíle naší minulosti, ale také na zdrojové momenty, tedy to, co nás posilovalo a z čeho jsme čerpali. Ve světě okolo, ale zejména v nás samotných.

 

Bodypsychoterapie pak staví na propojení psychického a tělesného v naší osobnosti. Naše zkušenost se ukládá nejen do vzpomínek, ale do celého našeho těla. Je doslova ztělesněna v tom, jak své tělo držíme, jak se pohybujeme, jak reaguje na různé životní situace. Tělo je tak v terapeutickém procesu nesmírně cenným zdrojem informaci i prostředkem změny.

 

V praxi to znamená zejména rozvoj vnitřní všímavosti a kontaktu se sebou samým. Zaměření na tělesný rozměr našeho prožívání prohlubuje 

kontakt s emocemi a hlubokými prožitky, které jsou často jen obtížně vyslovitelné (protože jsou příliš těžké, komplexní nebo staré), a zároveň kontakt s přirozenou vitalitou našeho těla, základním zdrojem, o který se v sobě můžeme opřít. Součástí terapeutické práce tak jsou různá drobná tělesná a dechová cvičení, imaginace, sebevyjádření zvukem, pohybem, kresbou, relaxační a energetizační techniky.

Hlavní předností biosyntézy je její jemnost. Biosyntéza nevěří v prorážení bariér a explozivní uvolňování napětí. Usiluje naopak o hluboké pochopení a porozumění, o pozvolné rozpouštění vnitřních bloků a limitů, bezpečné uvolňování emocí a napětí, a aktivaci přirozených sebeúzdravných procesů vedoucí k vnitřní integraci i změně v každodenním životě.

DREAMWORK

Srdcovou záležitostí je pro mě práce se sny, vzácnými průvodci na cestě do vlastního nitra. Ve snech se učíme, zpracováváme svou zkušenost a komunikujeme sami se sebou. Setkáváme se v nich s nejrůznějšími univerzálními i ryze osobními symboly. Jejich řeč má své zákonitosti a zároveň je vždy zcela jedinečná.

 

Obsahem snové práce je propracování a prožití konkrétního snu, i učení se, jak lépe rozumět svým snům jako takovým, jejich sdělením a způsobu, jak s námi naše nevědomí komunikuje.

SYSTEMIKA

Velmi mě ovlivnil také systemický přístup stavící na snaze vyvarovat se prekoncepcí, otevřeném a pozorném vnímání, konstruktivním dotazování, otevírání nových možností a zaměření na řešení místo zaměření na problém .

DIAGNOSTIKA OSOBNOSTI

WP_20150912_003.jpg

Komplexní diagnostika osobnosti je neobyčejně cenným nástrojem osobního poznání a rozvoje. Dokáže  poodhalit individualitu a neopakovatelné zvláštnosti každého z nás, pomáhá se v sobě účinně zorientovat, identifikovat rizikové a zdrojové rysy, i uvidět se v nových úhlech a souvislostech. 

Testování popisuje:

 • charakter emocionality

 • rozložení schopností

 • volní vlastnosti

 • temperament

 • potenciál, zdroje

 • rizika, bloky

 • vztahové a sociální vlastnosti a dovednosti

 • strukturu a dynamiku osobnosti jako celku

Po telefonu nebo po síti domluvíme zakázku a záměr diagnostiky. Následují dvě setkání o délce 3-4 hodiny, v rozestupu alespoň dvou týdnů. Po dalších dvou týdnech proběhne závěrečné setkání věnované prezentaci a interpretaci výsledků. Součástí těstování je písemné resumé.

bottom of page